Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 18 Kasım 1968 Tarihinde, 635 Sayılı Özel Okullar Yasası ile, Eskişehir Hastaş Özel Eczacılık Yüksek Okulu olarak öğretime başlamış, 25.08.1971 yılında 1472 sayılı kanun uyarınca (1 Eylül 1971 / 13943 sayılı Resmi Gazete) devlete bağlı Yüksekokul ve 1979 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Eczacılık Yüksekokulu haline gelmiştir. 14.10.1979 tarihinde Akademik Profesörler Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi adını alarak “Fakülte” statüsüne kavuşmuştur. 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adını almıştır.

18 Kasım 1968 Eskişehir HASTAŞ Özel Eczacılık Yüksek Okulu olarak açıldı.
1971 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Eskişehir İ.T.İ.A.‘na bağlanmış, Eskişehir HASTAŞ Eczacılık Yüksek Okulu oldu.
2 Haziran 1979 İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu oldu.
14 Ekim 1979 “İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu”; “Sağlık Bilimleri Fakültesi” adını aldı.
30 Mart 1983 -18003 sayılı Resmi Gazete ile (Kanun no: 2809) (Madde 21, d bendi) Eskişehir İ.T.İ.A.’ya bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, bugünkü Eczacılık Fakültesi adını almıştır.

Fakültemizin 1968 yılında kuruluşundan 30 yıl sonra; eczacı olarak yetiştirdiği mezunlarını bir çatı altında toplamak, mezunları arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla “Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği”miz kurulmuş, 19 Haziran 1998 tarihinde Derneğimizin Kuruluşu onaylanmıştır.

Derneğimizin kuruluş tüzüğünde öne çıkan amaç ve görevleri arasında;

  • Dernek üyelerinin mesleki ve sosyal dayanışmasını sağlamak, okul sonrası dostluk, arkadaşlık tesis etmek, mezunlarını mesleki çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve meslektaşların ihtiyacı olan mezuniyet sonrası eğitimi yaymak, mezunların saygı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma ilkeleri ile topluma daha yararlı bireyler olmasına katkıda bulunmak,
  • Fakültemizde okuyan başarılı ve maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri için maddi ve manevi katkıda bulunmak,
  • Eczacılık alanında araştırıcı ve bilim adamı yetişmesi için maddi ve manevi destekte bulunmak,
  • Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın mezuniyet sonrası eğitim etkinliklerini arttırıcı çalışmalar yapmak, teşvik etmek, bu konuda başarılı olanları ödüllendirmek,
  • Yeni mezunlara iş imkanları konusunda yardımcı olmak,
  • Üyelerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla, yemek, gezi, çay, balo, konser gibi toplantılar ve organizasyonlar düzenlemek,
  • Mesleki ve bilimsel konularda seminer, panel, konferans ve kongreler düzenlemek,
  • Mesleki konularda diğer meslek grupları ile beraber meslek ve toplum menfaatlerini birarada gözeterek faaliyetlerde bulunmak
yer almaktır.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana, tüzükte belirtilen hemen her amaç ve görevini yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Bilimsel etkinlikler, seminerler, konserler, geziler ile üye ve mezunlar, öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere sağlanan maddi destek, son yılarda daha düzenli hale getirilerek önemli bir toplumsal katkı sağlanmaktadır.

Mezunlar arasında sosyal ve kültürel paylaşımı, birlikteliği artırmak amacıyla Türk Sanat Müziği Korosu oluşturulmuş, eczacı meslektaşların yanısıra diğer sağlık çalışanları ve meslek grupları ile işbirliği ve etkileşim sağlanmış, arzu eden öğrencilerin bu çalışmalar içinde yer almaları özendirilmiştir.

Genç mezunlarımızın iş bulmaları konusunda duyurular yapılarak haberdar olmaları sağlanmaktadır. Yine mezunlarımızın lisansüstü eğitim fırsatlarından yararlanmayı istemeleri durumunda, ilgili duyurular bilgilerine sunulmaktadır.

Öğrenciler ve mezunların, üyelerin katılımı ile, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu eşsiz önderimiz, büyük deha Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de düzenli olarak her yıl ziyaret edilmeye çalışılmaktadır. Bu ziyaretlere paralel olarak Kurtuluş Savaşımız ve Önderimiz ATATÜRK’ün yakın çevresi/silah arkadaşları ile ilgili mekanlar (Pembe Köşk ve Zaimoğlu Konağı gibi), tarihimizin unutulmaması amacıyla kültür gezilerimiz olarak programlarımıza dahil edilmektedir.

Canlı olarak çevreye verdiğimiz zararı bir nebze olsun yerine koyabilmek adına her yıl fidan dikimine önem verilmekte, fakültemiz adına olduğu kadar derneğimiz adına Eskişehir belediyelerince tahsis edilen alanlara fidan dikilerek, eski fidanların bakım ve gelişimleri takip edilerek doğa sorumluluğumuz yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Her geçen gün daha artan katılım ve büyük coşku ile gerçekleştirdiğimiz Mezunlar Buluşması, her yaş ve gruptan dönem arkadaşlarının biraraya gelmesini sağlayarak aynı zamanda Eskişehir ekonomisine katkı sağlar boyuta ulaşmaktadır.

Dernek olarak tüm bu sorumluluk ve hedeflerimizi yerine getirirken, mezunlarımızın derneğimize üye olarak bizlerle işbirliği içinde ve iletişim halinde olmaları, üye olanların da mümkün olduğunca etkinliklerde yer alarak derneğimizin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlaması, aidatlarını zamanında ödemeleri en büyük beklentimizdir.

Hep birlikte daha etkili olacağımız, bugün’ümüze ve geleceğimize daha yararlı olacağımız çalışmalarda, bir tek üyemizin dahi maddi-manevi katkısı kuşkusuz paha biçilemez. Lüten desteğinizi bizden esirgemeyiniz.

Bu vesileyle Deneğimizin kuruluşundan bugüne emek ve zaman harcamış tüm yönetim ve denetim kurullarına, gelecekte bu görevlere talip olarak derneğimizi ve fakültemizi daha ilerilere taşıyacak resmi ve fahri tüm yönetici ve denetçilerimize minnet, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği, 2015-2018 Dönemi Yönetim Kurulu adına

Asiye MERİÇ,Başkan